Ätstörningar

Ätstörningar drabbar inte enbart tjejer/kvinnor, men tyvärr är de överrepresenterande i statistiken. Drygt 90 procent av dem som drabbas är nämligen tjejer. Orsakerna är många, men inte minst mediernas snedvinklig av hur tjejer ska se med smal midja och stora bröst är en del av problematiken.

Hur yttrar sig ätstörningar för tjejer?

Gemensamt för nästa alla tjejer med ätstörningar är en önskan om att gå ner i vikt. Man upplever sig själv som för tjock och därmed oattraktiv. Det är också vanligt att tjejer som lider av ätstörningar tränar ohälsosamt mycket, det kan yttra sig som ett närmast tvångsmässigt tränande som måste genomföras varje dag. Strävan efter perfektion är också påtaglig. Ätstörningar visar sig ibland även genom märkbar viktnedgång eller viktuppgång. Det finns flera olika diagnoser när det gäller ätstörnings-sjukdomar och här nedan går vi igenom de vanligaste. Det är inte ovanligt att man kan lida av flera diagnoser på samma gång i samband med ätstörningar.

Anorexia

Denna ätstörningsproblematik hänger samman med en kraftig rädsla för att gå upp i vikt. Självkänslan är intimt förknippad med kroppen och vikten och den drabbade har en skev kroppsuppfattning och uppfattar sig som mycket större än vad hen egentligen är. Anorexia är en mycket allvarlig sjukdom som ibland är livshotande och som oftast kräver långvarig vård.

Bulimi

Vid bulimi äter den drabbade mycket under en kort tid, för att sedan försöka göra sig av med maten genom kräkas, använda laxermedel eller hårdträna/banta. Självkänslan här hänger också ihop med hur man uppfattar sin egen kropp.

UNS

UNS står för ”utan närmare specifikation”, vilket också kallas för en ”atypisk ätstörning”. Den som får den här diagnosen har alltså en ätstörning, men diagnosen passar inte in för vare sig bulimi eller anorexia. Det är vanligt att man har några av symptomen från dessa sjukdomar, men alltså inte alla. Detta är den vanligaste formen av ätstörning och sjukdomsbilden är oftast något mindre komplicerad än för anorexia eller bulimi.

Hetsätning

Den som hetsäter äter väldigt mycket på en gång, ofta periodvis. Hetsätning resulterar ofta i kraftig viktökning eftersom personen inte försöker göra sig av med vad den har ätit efteråt.

Även om du inte tycker att du stämmer in på någon av diagnoserna ovan, men upplever att du har problem relaterade med vikt och mat så ska du inte tveka att söka hjälp. Det viktiga är inte diagnoserna utan hur man faktiskt mår. Ätstörningar är allvarliga eftersom de kan ge en rad problem såsom störningar i menscykeln, koncentrationssvårigheter och tvångstankar och depression. Du riskerar även att stanna i växten och få problem med magen. Ätstörningar är även nära relaterat till isolation från omvärlden och självskadebeteende. Det finns alltså all anledning att ta dina ätstörningar på allvar och våga be om hjälp.

Hur söker jag hjälp mot mina ätstörningar?

Du kan kontakta din vårdcentral, skolsjuksköterskan eller kuratorn på din skola. Du kan också berätta för en nära vän/anhörig som i sin tur kan hjälpa dig att söka professionell hjälp om du känner att du inte orkar det själv. Det är helt OK. Det kan kännas jobbigt att ta steget och be om hjälp, men kom ihåg att du är långt ifrån ensam och att du förtjänar att må bra. Vården är till för dig, så ingen kommer att tycka att det är konstigt eller jobbigt att du ber om hjälp.