Fler kvinnor som startar eget

Fler kvinnor som startar eget

No Comment
Uncategorized

Under de senaste åren har andelen kvinnor som startar eget ökat rejält. En mycket positiv utvecklingen även om det fortfarande är en bit kvar att gå för att det ska bli samma siffor som hos männen. Överlag har andelen kvinnliga företagare ökat men den största andelen hittas helt klart inom de i medelåldern. Där har andelen kvinnor ökat med hela 30% mot tidigare år.

Mätningarna, som bland annat Svenska Dagbladet har rapporterat om, visar att andelen kvinnor som står för företagsstarter ökat konstant sedan 2006. Den grupp som dominerar är 45-54år. Det är positivt men man kan fundera över varför just den åldersgruppen dominerar.

De som har barn får ofta se de flytta hemifrån när man är 45-50år. Många kvinnor kan alltså ha drömmen om att starta eget men vara hämmad av att de tar ett så stort ansvar över familjen. För även om jämställdheten ökar så visar nästan alla mätningar att kvinnorna lägger ner mest tid på hushållsarbete. Det är även de som ”offrar” karriären oftare än männen och som oftare går ner i tid.

Det kan mycket väl vara detta som sedan återspeglar sig i hur många män/kvinnor som är företagare. År 2006 var 10,5% av den manliga befolkningen företagare. Det kan ställas mot kvinnorna som hade procentsatsen på 4,4%. Det går åt rätt håll – om än fortfarande för långsamt.

Ser man på de nystartade företagen var ca 33% startade av kvinnor och resterande av män. Även om just dessa siffror är tagna från 2006 så visar de ändå på snedfördelningen.

Vad är det då som gör att inte många tar steget?

Till viss del kan det handla om att man lägger mer tid på hemarbete. Men det kan även finnas annat bakom. Enligt Gunilla Thorstensson, som jobbar på Tillväxtverket, har det varit viktigt att satsa på att lyfta fram goda förebilder inom kvinnligt företagande. Detta för att få entreprenörer att känna ”kan-hon-så-kan-jag”. Varför behövs inte detta till manliga företagare?

Även på högre nivåer

Att få kvinnor startar eget är ett problem. Att de inte heller tar större plats inom yrkeshiarkin är även det ett problem. Det är till och med så att det inom vissa yrkesgrupper är så få kvinnor högt upp i hiarkin att man forskat på det. På Högskolan i Kristianstad skrevs exempelvis häromåret uppsatsen ”Varför kommer inte kvinnor upp i hiarkin och gör karriär inom revision?”.  Orsaken till uppsatsen var att enbart 25% av de som jobbar på en redovisningsbyrå är kvinnor.

Vad ligger bakom denna konservativa utveckling?