Tjejer & självförsvar

Självförsvar för tjejer – även kallat feministiskt självförsvar – är ett sätt att sätta värde på sig själv och försvara rätten till sin egen kropp. Det är också ett sätt att ta den plats som man har rätt till i samhället.

Varför behöver tjejer lära sig självförsvar?

Det rådet tyvärr en viss obalans mellan könen i dagens samhälle. Den visar sig bland annat genom att tjejer får mindre uppmärksamhet i skolan, sämre lön och löneutveckling än män eller att tjejer måste prestera dubbelt så bra som killar. I förlängningen leder den här obalansen också till att tjejer utsätts för sexuella övergrepp och misshandel. Att bli utsatt eller vara rädd för att bli utsatt för övergrepp är tyvärr en realitet i många tjejers liv. Kanske känner du som tjej att du inte kan gå i mörka gränder eller parker, inte gå ut på krogen själv eller gå på ett festivalområde ensam efter att det har blivit mörkt. Det här begränsar tjejers liv kraftigt och det är orimligt att det ska vara så.

Verktyg för feministiskt självförsvar

Självförsvar handlar inte enbart om att kunna försvara sig genom kroppsligt våld så som att slå och sparka på rätt sätt. Det har kommit många nya hjälpmedel på marknaden där ibland ett lagligt pepparspray. Detta gör det möjligt att för dig som tjej, bära med dig ett pepparspray när du är ute och går på obekväma tider så som på kvällar och du kanske känner dig hotad.

Dessa pepparspray består av en helt annan substans än den som polisen använder sig av då polisens pepparspray kräver licens. Men effekten är den samma då du sprutar den i ansiktet på förövaren.

Hur går feministiskt självförsvar till?

Självförsvar för tjejer är inte riktigt som att ta en kurs i judo – eller karate. I grund och botten handlar feministiskt självförsvar om att göra tjejer medvetna om att de har möjlighet och rätt att försvara sig – med våld om så krävs. Övningarna syftar till att öka både den fysiska och mentala självförsvarsförmågan. Det gör det även lättare för tjejer att ta plats och kräva sin rätt i samhället i stort. Det ger också en känsla av ökad trygghet i vardagen och även när du står inför situationer som kan uppfattas som hotfulla.

Hur gör jag om jag vill lära mig feministiskt självförsvar?

Många av landets tjejjourer håller workshops och kurser i självförsvar för tjejer. Kontakta dem så får du vara med. Det finns alltid plats för fler tjejer som vill lära sig självförsvar.